วันที่ 27 มีนาคม 2557 (เช้า) โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ได้รับอนุเคราะห์มะนาวนอกฤดู พันธุ์แป้นพิจิตร ขอขอบคุณศูนย์เพาะพันธุ์ไม้ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่อนุเคราะห์ในครั้งนี้ ....และต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ทองก่ำ ช่างไม้ นายอำคา รัตนวัน วิทยากรท้องถิ่น มาเยียมชมโครงการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเกษตร งานไม้ การเลี้ยงสัตว์ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม..และวันนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่..ลูกไก่ป่า..น่ารักๆ แข็งแรง ๆ 8 ตัว สู่โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม


11 กุมภาพันธ์ 2557 นายสรวิศ ชาญเชี่ยว นายต๊อก ปัดภัย นายอำคา รัตนวัน และคณะโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม.33 และหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม 04...ให้เกียรติเยี่ยมชมและแลกเปลี่่ยนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต 3