วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2556 บรรยากาศการรับการประเมินภายนอก สมศ. (รอบสาม) คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ พันตรีเจนภพ วรเมธาพงศ์ ประธานฯ นายขจร วัชรพิชัย และนายกานต์ เสาวภาคย์เมธีกุล กรรมการฯ ได้รับเกียรติจากท่านพัด หอมชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ท่านนายกฯ ชัยยง ใจแม่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม และท่านเงิน เอกลาภ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ/ผญ.บ.ขยอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3